مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل اخبار-گزارش ها-تحلیل های روز-اسناد و مقالات International Law حقوق بین الملل - لیست پایان نامه های حقوقی دانشگاه شهید بهشتی

یکی از موفق ترین دانشگاه های کشور در تنظیم و انتشار منظم عناوین پایان نامه های دفاع شده در تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شهید بهشتی است. دانشکده حقوق این دانشگاه هم موفق ترین دانشکده حقوقی کشور در بروز رسانی و انتشار این عناوین است. آخرین نسخه لیست پایان نامه های حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به تفکیک رشته از طریق لینک های ذیل قابل دسترسی است. لازم به یادآوری است این لیست ها که به فرمت اکسل و قابل جستجو هستند، بطور منظم به روز رسانی می شود.

حقوق بین الملل

حقوق بشر

حقوق عمومی

حقوق مالکیت فکری

حقوق محیط زیست

حقوق تجارت بین الملل

حقوق اقتصادی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه یکم دی ۱۳۸۸ و ساعت |